Курсові проекти

Навчальним планом за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування передбачено виконання курсових робіт з двох дисциплін: «Архітектурне проектування» та «Планування і благоустрій населених місць».
Курсове проектування – це невід’ємна частина освітнього процесу, метою якого є здобуття навичок реального проектування житлових та громадських будівель і споруд.
Основне завдання курсового проектування полягає в формуванні вмінь практичного застосування теоретичних знань, їх розширенні та поглибленні, а також вихованні здатності самостійного прийняття архітектурно-планувальних, об’ємно-просторових та конструктивних рішень. Курсове проектування значною мірою сприяє свідомому ставленню студентів до проектування будівель і споруд, як до творчого процесу.