Інформація про вакантні посади

В цьому розділі публікується інформація про вакантні посади, які наразі наявні у Чернівецькому політехнічному фаховому коледжі

– на поточний момент в коледжі вакантні посади:

  1. Юрисконсульт
  2. Фахівець з питань цивільного захисту
  3. Медична сестра
  4. Завідувач гуртожитком

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ВИКЛАДАЧІВ

– копія паспорту
– копію диплому про освіту з додатком
– РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
– диплом про присудження наукового ступеню (за умови наявності)
– атестат про присвоєння вченого звання (за умови наявності)
– державний сертифікат про рівень володіння державною мовою або документ про повну загальну середню освіту (крім іноземців чи осіб без громадянства, які запрошені до закладів освіти та/або наукових установ та працюють на тимчасовій основі)
– атестаційний лист
– трудова книжка або її копія (для сумісників)
– військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків)
– посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, особи з інвалідністю)
– фото 3х4 – 2 шт.
– свідоцтво про одруження (за умови наявності)
– свідоцтво про народження дитини (до 15-ти років) (за умови наявності)
– медична книжка
– документи про державні нагороди, почесні звання та заохочення (за умови наявності)
– довідка та графік з основного місця роботи у довільній формі (для сумісників)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ ФАХІВЦІВ ТА РОБІТНИКІВ

– копія паспорту
– копію диплому про освіту з додатком
– РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків)
– трудова книжка або її копія (для сумісників)
– військовий квиток або приписне свідоцтво (для чоловіків)
– посвідчення про наявність пільг (ветерани війни, чорнобильці, особи з інвалідністю)
– фото 3х4 – 2 шт.
– свідоцтво про одруження (за умови наявності)
– свідоцтво про народження дитини (до 15-ти років) (за умови наявності)
– медична книжка
– довідка та графік з основного місця роботи у довільній формі (для сумісників)