Мова освітнього процесу

В Чернівецькому політехнічному фаховому коледжі всі навчальні дисципліни викладаються лише державною мовою, всі студенти коледжу володіють українською мовою на рівні, що дозволяє засвоювати навчальну інформацію, опрацьовувати її та відтворювати в повному обсязі відповідно до вимог освітньо-професійних програм, за якими здобувають освіту.