Відділення архітектури та будівництва

    «Чернівецький технікум цивільного та комунального будівництва» саме таку назву дістав наш навчальний заклад в 1945 році.

    Змінювалася назва навчального закладу: «Чернівецький житлово-комунальний технікум», «Політехнічний технікум», з 2007 року ДВНЗ «Чернівецький політехнічний коледж», з 2021 року Чернівецький політехнічний фаховий коледж.

Відділення архітектури та будівництва має дві спеціальності:

  • 191 Архітектура та містобудування
  • 192 Будівництво та цивільна інженерія

    Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія заснована в 1945 році і вже 77 років готує висококваліфіковані кадри, які знають секрети зведення сучасних будівель і споруд і вміють реалізовувати їх на практиці.
Дисципліни, які вивчаються: будівельне матеріалознавство, інженерне креслення, інженерна геодезія, будівельна техніка, основи систем автоматизованого проектування, технологія і організація будівельного виробництва, реконструкція ремонт та експлуатація будівель, ціноутворення і нормування праці та інші. Проходять геодезичну, штукатурну, малярну, кам’яну, теслярсько-столярну практики та практику на здобуття робітничої професії.

    Спеціальність 191 Архітектура та містобудування заснована в 1992 році і вже 30 років готуємо архітекторів, які знають секрети проектування сучасних будівель і споруд з комфортними рішеннями для проживання людини.
Дисципліни, які вивчаються: архітектурне проектування, планування та благоустрій населених місць, архітектурні деталі та обладнання інтер’єрів, теоретичні та методичні основи архітектурного проектування, рисунок та живопис, основи реконструкції та реставрації, комп’ютерне проектування та архітектурний дизайн, макетування, архітектурна графіка, історія архітектури, матеріалознавство, конструкції будівель і споруд та інші. Проходять фахову,геодезичну, обмірювальну, ознайомчу, макетну, проектну практики та практики з рисунку та креслення.