Відділення програмування та радіотехніки

За всесвітніми рейтингами найперспективніших професій століття ІТ-фахівець посідає одне з перших місць.

Саме Чернівецький політехнічний фаховий коледж першим у Чернівцях розпочав підготовку техніків-програмістів (1998 р.) і всі роки розвиває та удосконалює потужну та динамічну систему підготовки фахівців галузі інформаційних технологій.

Хто такий програміст?

Програміст — людина, що займається розробкою програмного забезпечення для програмованих пристроїв, наприклад, настільних персональних комп’ютерів, смартфонів, комунікаторів, ігрових приставок, серверів, суперкомп’ютерів, мікроконтролерів, промислових комп’ютерів тощо.

Різноманітність комп’ютерної техніки зростає з кожним роком, розширюються і сфери її застосування, а значить: професія програміст не тільки не втрачає актуальності, а й навпаки, стає все більш затребуваною.

Більшість пересічних людей навіть не можуть собі уявити всього розмаїття напрямів, які включає в себе професія програміст.

Отже, якщо Ви вирішите отримати фах за спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» в коледжі, то, беззаперечно, Ви станете програмістом. Крім того, Ви зможете бути тестувальником, проєктувальником програмного забезпечення, виконувати супровід програмного забезпечення тощо.

Інформація про спеціальність
Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення

Програмна інженерія – системний підхід до розробки, використання та супроводу програмного забезпечення, дослідження цих підходів. Вперше термін «програмна інженерія» було використано в 1968 році на конференції з програмної інженерії, що була організована NATO.

Програмна інженерія складається з таких напрямів:

 • вимоги – дослідження, аналіз, специфікація, перевірка вимог;
 • проєктування – процес визначення архітектури, складу компонентів, інтерфейсів та інших характеристик до програмного продукту;
 • конструювання – кодування, модульне та інтеграційне тестування, налагодження.
 • тестування – перевірка поведінки програмного продукту на відповідність специфікації, пошук дефектів (помилок);
 • супровід програмного забезпечення – удосконалення програмного продукту та оптимізація процесів роботи з ним після введення його в експлуатацію;
 • менеджмент – застосування методів та практик менеджменту для керування учасниками процесу розробки програмного забезпечення;
 • інструменти комп’ютерних наук – різні комп’ютерні системи що допомагають проводити процес розробки;
 • якість програмного забезпечення – відповідність програмного продукту вимогам.

Освітній процес

Мета інженерії програмного забезпечення – проєктувати, створювати та супроводжувати програмне забезпечення у визначені , при цьому не витрачати зайвих ресурсів і досягати встановлених показників ефективності. Для дотермінисягнення цієї мети студенти вчаться аналізувати та проєктувати, кодувати та тестувати, здійснювати верифікацію та супровід програмного забезпечення.

Кожен наш студент – це майбутній:

 • Developer / Programmer – програміст;
 • Software Developer / Programmer – розробник програмного забезпечення;
 • Web Developer / Programmer – web-програміст;
 • Database Developer / Programmer – розробник баз даних;
 • Game Developer / Producer – розробник ігор;
 • QA Specialist – фахівець з якості програм та тестування.

Найбільш наполегливі та підготовлені студенти мають можливість проходити стажування та працювати за фахом, починаючи вже з третього курсу.

Інформація про те, що вивчається

Студенти-програмісти отримують знання про різні методи та інструментальні засоби з точки зору практичного застосування. Вивчають технології розробки програм в контексті різних мов програмування, засвоюючи методи та засоби аналізу, проєктування, конструювання та супроводження програмного забезпечення. Вивчення методів та засобів розробки програмного забезпечення ведеться з урахуванням сучасних тенденцій колективної роботи над проєктом.

В процесі навчання вивчаються мови програмування та технології розробки Windows-додатків і мобільних додатків, web-сайтів та порталів, загальна теорія проєктування, конструювання та моделювання програмного забезпечення, управління проєктами з розробки програмного забезпечення, принципи та підходи до тестування програмних продуктів тощо.

Щоб стати справжніми професіоналами, наші студенти вивчають:

 • інформаційні технології та особливості їх використання;
 • сучасні мови програмування;
 • алгоритми та структури даних;
 • проєктування баз даних;
 • комп’ютерну графіку;
 • web-програмування;
 • реалізацію розподілених систем;
 • організацію комп’ютерних мереж та багато іншого.

Практика та працевлаштування

Випускники мають фундаментальну і практичну підготовку, що відповідає вимогам сучасних вітчизняних і зарубіжних організацій, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення.

Однією з важливих частин циклу підготовки є практики, які студенти проходять в лабораторіях коледжу і безпосередньо в IT-компаніях, де отримують навички роботи в команді та знайомляться з новітніми програмними розробками.

Наші випускники успішно проходять співбесіди і доводять свій професіоналізм при роботі в таких компаніях як: SoftServe, Datawiz.io, Elogic Commerce, Advanced Software Development (ASD Ltd.), InventorSoft, Yukon Software Ltd, Bizico, SharpMinds, Lead Line IT тощо.

Після закінчення коледжу студентам, які бажають удосконалювати свій професійний рівень, надається можливість продовження навчання у вищих навчальних закладах України.

Викладачі-програмісти підтримують партнерські відносини з багатьма вітчизняними організаціями, що здійснюють підготовку фахівців, проводять науково-дослідницьку роботу та реалізацію задач інженерії програмного забезпечення, серед яких відділ «Комп’ютерних технологій» Навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Буковинський університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, українська ІТ компанія SoftServe та інші.

Бажаєш пов’язати своє життя із найсучаснішим та найцікавішим – інформаційними технологіями (ІТ)?

Цікавишся досягненнями в ІТ галузі?

Маєш за мету успішну кар’єру на підприємствах IT галузі?

Мрієш про гідну оплату праці?

Спеціальність 121 Інженерія програмного забезпечення саме для тебе!