Про нас

Наша історія

Чернівецький політехнічний фаховий коледж розпочав свою історію 1944 року як житлово-комунальний технікум для підготовки кадрів середньої ланки будівельних організацій.

1984 року у зв’язку з відкриттям нових спеціальностей для підготовки спеціалістів з архітектури, радіотехнічної та машинобудівної галузей та на підставі рішення Чернівецького облвиконкому (за клопотанням Ради директорів промислових підприємств, організацій, установ міста та області, наукових та проектних інститутів, Спілки архітекторів України та її обласної організації) навчальний заклад було перейменовано в Політехнічний технікум (наказ Міністерства освіти України №230  від 11.07.1984 р.).

2007 року наказом Міністерства освіти і науки України №963 від 05.11.2007 було закріплено нову назву закладу освіти Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький політехнічний коледж».

2020 року наказом Міністерства освіти і науки України №963 від 05.11.2007 було закріплено нову назву закладу освіти Чернівецький політехнічний фаховий коледж

Наша філософія

Завдання сучасного закладу освіти – готувати провідних висококваліфікованих та конкурентоздатних фахівців, які можуть реалізувати себе в обраній сфері одразу після завершення коледжу.

Наші принципи

Важливо зробити якісну освіту доступною для кожного, хто бажає розвиватися.
Необхідно забезпечити країну висококласними фахівцями галузей, які є прогресивними сьогодні і будуть такими завтра.
Потрібно навчати та виховувати молодь ХХІ століття відповідно до їхнього світосприйняття та вимог часу.

Дорога до успіху

Впродовж 75-річної історії коледж пройшов шлях становлення та утвердження як одного із провідних закладів фахової передвищої освіти Чернівецької області.
Наш досвід – запорука успіху кожного нашого випускника!

Освітня діяльність

В основу освітньої діяльності коледжу покладено впровадження багатоступеневої освіти, розширення напрямків і спеціальностей підготовки з урахуванням тенденцій розвитку регіональної економіки, удосконалення освітнього процесу, впровадження новітніх технологій навчання з метою досягнення високого рівня підготовки молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів, забезпечення конкурентоспроможності випускників коледжу, зміцнення і розвиток матеріально-технічної бази.

Співпраця

Чернівецький політехнічний фаховий коледж входить до складу навчально-методичного комплексу з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, що дає можливість здійснювати ступеневу підготовку фахівців за скороченим терміном навчання та удосконалювати навчально-методичне забезпечення освітнього процесу. Угоди про спільну діяльність укладені з Чернівецьким факультетом Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Одеською державною академією будівництва та архітектури, Львівським державним аграрним університетом, Національний університет «Львівська політехніка», Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Приватним вищим навчальним закладом «Буковинський університет», Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя.

У 2019 році укладено угоду про співпрацю із Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя щодо організації дистанційного навчання на базі нашого коледжу

Випуск

Щорічно середній випуск фахівців складає 150-190 осіб.

2020 року коледж здійснив перший набір здобувачів фахової  передвищої освіти. На даний момент, у 2020-2021 н.р., в коледжі проводиться освітня діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та рівнем освіти фахового молодшого бакалавра зі спеціальностей:

121 «Інженерія програмного забезпечення»,

172 «Телекомунікації та радіотехніка»,

191 «Архітектура та містобудування»,

192 «Будівництво та цивільна інженерія».