Напрями наукової та мистецької діяльності

Педагогічний та студентський колективи Чернівецького політехнічного фахового коледжу беруть активну участь у заходах міжнародного, всеукраїнського, регіонального та обласного рівнів за напрямами наукової та мистецької діяльності з метою:

 1. Підвищення кваліфікації та професійного рівня:
  • обмін досвідом та знаннями з колегами та експертами з інших закладів освіти;
  • ознайомлення з новітніми досягненнями в науці, техніці та педагогіці;
  • участь у майстер-класах, тренінгах та семінарах.
 2. Розвиток науково-дослідницьких компетенцій:
  • презентація результатів власних досліджень та проєктів;
  • взаємодія з науковими спільнотами та участь у конференціях різного спрямування;
  • залучення обдарованої молоді до міжнародних та всеукраїнських програм та проєктів.
 3. Розширення освітнього та культурного обміну досвідом та напрацюваннями:
  • знайомство з культурою та традиціями інших регіонів України та країн;
  • участь у культурних та мистецьких заходах, конкурсах та фестивалях.
  • співпраця з іншими закладами у різних сферах та напрямах діяльності.
 4. Стимулювання творчої та інноваційної діяльності:
  • участь у виставках, конкурсах та олімпіадах, спрямованих на розвиток творчих здібностей;
  • пошук нових ідей та рішень для розвитку власних проєктів;
  • забезпечення можливості використовувати власний потенціал для підвищення обороноздатності України;
  • стимулювання інноваційного мислення та творчого підходу до навчання.
 5. Професійне зростання та фаховий розвиток:
  • створення можливостей для фахового зростання учасників освітнього процесу;
  • розширення професійних контактів, зокрема з організаціями, які є потенційними роботодавцями, з якими укладено меморандуми про співпрацю;
  • підвищення конкурентоспроможності випускників коледжу на ринку праці.
 6. Покращення освітнього процесу та методик викладання:
  • ознайомлення з новими методиками та технологіями викладання дисциплін загальної та професійної підготовки відповідно до вимог освітньо-професійних програм;
  • впровадження найкращих вітчизняних та європейських освітніх практик в освітній процес коледжу;
  • підвищення якості освіти та адаптація до сучасних вимог ринку праці.
 7. Розвиток лідерських та комунікативних навичок:
  • участь у зустрічах, семінарах, дискусіях та круглих столах тощо;
  • формування лідерських якостей та командної роботи;
  • розвиток навичок публічних виступів та презентацій.
 8. Залучення до громадської діяльності та волонтерства:
  • участь у соціальних проєктах та волонтерських акціях, особливо спрямованих підтримку та допомогу ЗСУ;
  • внесок у розвиток місцевої громади та суспільства в умовах воєнного стану;
  • формування громадянської свідомості та активної життєвої позиції.

Трансляція власного педагогічного досвіду є важливим фактором професійного зростання педагогів. Оприлюднення результатів праці, публікація власних професійних наробок, обмін досвідом – одна з ознак  інноваційної педагогічної діяльності.

Участь педагогів та здобувачів освіти Чернівецького політехнічного фахового коледжу в заходах різних рівнів сприяє їхньому професійному та особистісному розвитку, підвищує якість освіти, сприяє інтеграції у світове наукове та культурне середовище, а також зміцнює зв’язки з іншими іншими закладами фахової передвищої освіти та організаціями.

З детальною інформацією про участь педагогів та студентів Чернівецького політехнічного фахового коледжу в заходах, в тому числі наукового та мистецького напрямів, можна ознайомитися на офіційній фейсбук-сторінці коледжу https://www.facebook.com/chpk.cv.