Фізичне виховання

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я, загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних можливостей молоді, формування життєво важливих рухових навичок та вмінь.

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти фізичне виховання як невід’ємна складова освіти має забезпечити набуття кожною людиною необхідних науково обґрунтованих знань про здоров’я і засоби його зміцнення, про шляхи і методи протидії хворобам, про методики досягнення високої працездатності і тривалої творчої активності. У фізичному вихованні використовують фізичні вправи, природні та гігієнічні чинники.

Фізичними вправами є рухові дії, спеціально організовані й свідомо виконувані відповідно до закономірностей і завдань фізичного виховання. До них належать гімнастика, ігри, туризм, спорт:

  • гімнастика як спеціальний вид фізичного вдосконалення охоплює найрізноманітніші вправи: стройові та порядкові (навчання раціональних способів шикувань, перешикувань та пересувань з метою виховання навичок колективних дій); загальнорозвиваючі (передбачають розвиток як окремих частин тіла, так і всього організму); вільні вправи (удосконалення координації рухів, вироблення чуття ритму, краси рухів); прикладні як засіб всебічного розвитку особистості (біг, стрибки, метання та ін.); гімнастичні – вправи на різних спеціальних приладах (акробатичні, що розвивають силу, спритність, уміння орієнтуватися в просторі; вправи художньої гімнастики як засіб фізичного та естетичного виховання);
  • спортивні ігри (футбол, баскетбол, волейбол, теніс тощо), задовольняючи природний потяг підлітків до рухової активності, збуджують колективні переживання, вселяють радість від спільних зусиль, сприяють зміцненню товариськості й дружби;
  • спорт, на відміну від фізичної культури, завжди пов’язаний з досягненням максимальних результатів в окремих видах фізичних вправ. Для виявлення спортивно-технічних результатів проводять змагання. У спортивній боротьбі студенти долають значні фізичні та нервові навантаження, виявляють і розвивають рухові й морально-вольові якості;
  • туризм охоплює прогулянки, екскурсії, походи, які організовують для ознайомлення студентів з рідним краєм, природою, історичними та культурними пам’ятками. У таких заходах молодь фізично загартовується, вчиться бути витривалою, набуває прикладних навичок орієнтування і руху в ускладненій обстановці, досвіду колективного життя і діяльності, засвоюють норми відповідального ставлення до природи.

Інформація про спортивні заходи  Спортивний клуб «ПОЛІТЕХ»