Спеціальності відділення

"Телекомунікації та радіотехніка" - приорiтетна спеціальність технічного забезпечення сучасного інформаційного проросту. Молодший спеціаліст-радіотехнік готується для роботина підприємствах і організаціях, де ведеться конструювання, виробництво, експлуатація, а також обслуговування і ремонт електронної та радіоелектронної апаратури. Під час навчання за цією спеціальністю ви отримаєте практичні навички по перетворенню електричних схем в реальні конструкції різних електронних приладів, навчитесь виконувати регулювання, налагоджування засобів обчислювальноїтехніки, ремонт різноманітної аудіо- і відеоапаратури спеціалізованого та побутового призначення, навчитесь працювати на сучасних комп'ютерах, розробляти програмне забезпечення, а також детально ознайомитесь з сучасними системами автоматизованого конструювання виробів.

"Інженерія програмного забезпечення" - базова спеціальність програмного забезпечення всіх сфер діяльності людини. ЕОМ застосовується в науці і освіті, в органах державного управління та в банківській справі, в промисловості та сільському господарстві. Створення програмного забезпечення - складна задача, яка потребує від фахівців високої кваліфікаціїі глибоких знань комп'ютерної техніки, методології розробки програмного забезпечення і технології його використання в усіх сферах діяльності людини. Навчаючись за цією спеціальністю, ви ознайомитесь з сучасними операційними системами, з структурою локальних та глобальних комп'ютерних мереж, з прикладним програмним забезпеченням для створення баз даних, з комп'ютерною мережею "Internet". За допомогою сучасних комп'ютерів ви навчитесь моделювати економічні та виробничі процеси, проектувати автоматизовані комп'ютерні системи.

Карта сайту