Про нас

Державний вищий навчальний заклад "Чернівецький політехнічний коледж" створений у 1944 р., як житлово-комунальний технікум для підготовки кадрів середньої ланки будівельних організацій. У 1984 р. перейменований у політехнічний технікум (наказ №230 МОУ від 11.07.1984 р.) у зв’язку з відкриттям нових спеціальностей для підготовки спеціалістів з архітектури, радіотехнічної та машинобудівної галузей на підставі рішення Чернівецького облвиконкому по клопотанню Ради директорів промислових підприємств, організацій, установ міста та області, наукових та проектних інститутів, Спілки архітекторів України та її обласної організації. В 1988 р. здійснений останній випуск спеціалістів з інженерної геодезії (всього до 1988 р. випущено 456 техніків-геодезистів). У 2007 році наказом МОНУ №963 від 05.11.2007 був перейменований у Державний вищій навчальний заклад "Чернівецький політехнічний коледж". Коледж заснований на державній формі власності і підпорядкований Міністерству освіти і науки України.У навчальному закладі наявні всі нормативні документи, що забезпечують правові основи діяльності навчального закладу: документи про створення і реорганізацію коледжу, положення про коледж, ліцензія на здійснення освітньої діяльності. Відповідно до ліцензії (серія АВ №395104 від 14.12.2007р. ) коледж має право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням повної середньої освіти на рівні вимог державних стандартів на підставі ліцензії виданої Чернівецькою обласною державною адміністрацією управління освіти і науки від 24.01.2008 р.Чернівецький політехнічний коледж входить до складу навчально-методичного комплексу, що дає можливість здійснювати ступеневу підготовку фахівців, скоротити термін їх навчання, організувати підвищення кваліфікації викладачів коледжу та удосконалювати навчально-методичне забезпечення навчального процесу.Договори про спільну діяльність в межах комплексу складені з Одеською державою Академією будівництва та архітектури, Львівським державним аграрним університетом, Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу, Чернівецьким національним університетом. Державою акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України Державному вищому навчальному закладу "Чернівецький політехнічний коледж" засвідчено право провадження освітньої діяльності з наданням вищої освіти на рівні кваліфікованих вимог до молодшого спеціаліста з напрямків та спеціальностей:

 

Напрям
Спеціальність
Форма навчання
Денна
Заочна
Вечірня

Будівництво

0921

Будівництво та експлуатація будівель і споруд
5.06010101
1944 по цей час
1992-2002
1959-1991

Радіотехніка

0907

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
5.05010901
1990 по цей час
1992-1996
-

Архітектура

1201

Архітектурне проектування та внутрішній інтер'є
5.06010201
1992 по цей час
-
-

Комп’ютерні науки

0804

Розробка програмного забезпеченн
5.05010301
1998 по цей час
2003 -2010
-

Цей перелік напрямків та спеціальностей введено в дію з 2008 року наказом міністерства освіти України 604 від 13.07.2007 р. За останні 18 років (з1986) в коледжі підготовлено 3250 спеціалістів:

  • Техніків-будівельників 1360 чол.
  • З 1990 р. радіотехніків 481 чол.
  • З 1982 р. техніків-технологів 1102 чол.
  • З 1992 р. техніків-архітекторів 198 чол.
  • З 1998 р. техніків-програмістів 109чол.

Щорічно середній випуск фахівців складає 150-190 чоловік. Структурні підрозділи коледжу функціонують відповідно до положень, які розроблені згідно з чинним законодавством. На 1.09.2007 р. до структурних підрозділів входять:

  • 3 денних відділення;
  • 3аочне відділення;
  • 10 циклових комісій, що проводять навчально-виховну та методичну діяльність.
  • бібліотека та 9 навчальних майстерень.

Навчально-виховний процес в коледжі здійснюють 75 штатних педагогічних працівників та 7 сумісників. З 75 штатних викладача мають першу та вищу кваліфікаційну категорію 36, що складає 63,15% складу, кваліфікація та фахова освіти викладачів відповідає сучасним вимогам. Коледж у своїй роботі керується чинним законодавством України, наказами та рішенням Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку. Навчальні практики по ОТ і ЕОМ проводяться в лабораторіях ОТ і інформатики. Навчальні предметні практики з архітектури проводяться на базі архітектурних кабінетів і відділів інституту “Архпроект”. Для підготовки висококваліфікованих спеціалістів в коледжі створена необхідна навчально-матеріальна база і належні умови для занять. Матеріальна база розміщена в 2-х учбових корпусах. Навчально–матеріальна база коледжу включає два навчальних корпуси, гуртожиток, спортивний та тренажерні зали, стадіон, навчальні майстерні, будівельний полігон і складає – 10006,5 кв. м. В 1996 р. в коледжі введений в експлуатацію учбовий корпус архітектурного відділення площею 435 кв. м. за рахунок позабюджетних коштів і спонсорської допомоги базових підприємств. В середньому станом на 01.10.07 р. на одного студента навчальна площа складає 10,99 кв. м. В коледжі створено 36 навчальних кабінетів, 19 лабораторій, які обладнані необхідним устаткуванням, приладами, ТЗН, наочними посібниками на суму 1.007.727 грн. Станом на 1.10.07 р. для забезпечення навчального процесу функціонує 100 дисплейних місць, які розміщені в 10-х лабораторіях. Теоретичні знання студенти реалізують і закріплюють за період проходження навчальних практик в 9 майстернях і будівельному учбовому полігоні. Для занять спортом і по фізвихованню коледж має стадіон, спортзал площею 553,4 кв.м., тренажерний зал – 48 кв. м. Актова зала на 324 місця, кіно- і радіофікована.

Карта сайту