Про нас

Відділення

Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв

"Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв" - приорiтетна спеціальність технічного забезпечення сучасного інформаційного проросту. Молодший спеціаліст-радіотехнік готується для роботина підприємствах і організаціях, де ведеться конструювання, виробництво, експлуатація, а також обслуговування і ремонт електронної та радіоелектронної апаратури. Під час навчання за цією спеціальністю ви отримаєте практичні навички по перетворенню електричних схем в реальні конструкції різних електронних приладів, навчитесь виконувати регулювання, налагоджування засобів обчислювальноїтехніки, ремонт різноманітної аудіо- і відеоапаратури спеціалізованого та побутового призначення, навчитесь працювати на сучасних комп'ютерах, розробляти програмне забезпечення, а також детально ознайомитесь з сучасними системами автоматизованого конструювання виробів.

Розробка програмного забезпечення

"Розробка програмного забезпечення" - базова спеціальність програмного забезпечення всіх сфер діяльності людини. ЕОМ застосовується в науці і освіті, в органах державного управління та в банківській справі, в промисловості та сільському господарстві. Створення програмного забезпечення - складна задача, яка потребує від фахівців високої кваліфікаціїі глибоких знань комп'ютерної техніки, методології розробки програмного забезпечення і технології його використання в усіх сферах діяльності людини. Навчаючись за цією спеціальністю, ви ознайомитесь з сучасними операційними системами, з структурою локальних та глобальних комп'ютерних мереж, з прикладним програмним забезпеченням для створення баз даних, з комп'ютерною мережею "Internet". За допомогою сучасних комп'ютерів ви навчитесь моделювати економічні та виробничі процеси, проектувати автоматизовані комп'ютерні системи.

Архітектурне проектування та внутрішній інтер'єр

"Архітектура" - одна з найдавніших, необхідних людям професій.

Слово "архітектура" в перекладі з грецької - вищий ступінь будівельного мистецтва. Основна задача архітектури - цестворення середовища для життя людей: житлові будинки, школи, театри, храми, палаци, вокзали, готелі та ін. Над образом кожної споруди працює архітектор. Робота архітектора залишається на віки. Навчаючись на цій спеціальності в нашому коледжі, ви зробите перший крок до оволодіння цією благородною професією. Тут ви навчитесь проектувати індивідуальні житлові будинки, громадські споруди, розробляти інтер'єри, планувати мікрорайони, міста.

Ви оволодієте архітектурною графікою, малюнком, живописом, композицією, макетуванням, основами комп'ютерного архітектурного проектування. Ви вивчете світову архітектуру і архітектуру свого краю, станете різнобічно освіченими людьми і зможете застосовувати свої навики в різних галузях.

 

Будівництво та експлуатація будівель та споруд

"Будівництво та експлуатація будівель і споруд" - одна з найгуманніших професій на Землі. Молодший спеціаліст цієї спеціальності призначається для діяльності в будівельних організаціях і їх підрозділах різних галузей народного господарства, які займаються будівництвом та експлуатацією житлових, цивільних, промислових будівель і споруд незалежно від форм власності на посадах майстра і виконроба, а також для роботи в проектних і конструкторських організаціях техніком-конструктором, нормувальником, техніком виробничого відділу. За час навчання в коледжі ви навчитесь розробляти технологію та організацію будівельно-монтажних робіт, розрахувати кошториси на будівельні роботи, розробляти проектну документацію на цивільні, промислові та громадські будівлі. Також освоїте прогресивні методи виконання теслярських, мулярських та штукатурних робіт. Як майбутнім майстрам вам будуть привиті навички з менеджменту та управління будівельним виробництвом. Підготовка фахівців здійснюється з детальним вивченням і використанням комп'ютерної техніки в проектуванні та організації будівельних робіт.

Карта сайту