Мова освітнього процесу

В Державному вищому навчальному закладі «Чернівецький політехнічний коледж» всі навчальні дисципліни викладаються лише державною мовою, всі студенти коледжу володіють українською мовою на рівні, що дозволяє засвоювати навчальну інформацію, опрацьовувати її та відтворювати в повному обсязі відповідно до вимог освітньо-професійних програм, за якими здобувають освіту.

Карта сайту