Абітурієнтам

 

Правила прийому


 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ"

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА 2021-2022 Н.Р.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ:

Випускники 11-х класів мають право складати вступні випробування в коледжі, або  подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та  літератури або математики, фізики, історії України, на власний розсуд. 

На спеціальність "Архітектура та містобудування" обов'язково проводиться творчий конкурс (Малюнок).

 

Пріоритети коледжу:
 – успішне навчання у коледжі надає можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах IIІ-IV рівня акредитації за скороченими термінами;
 – сучасні освітні технології;
 – програми фізичного розвитку, оздоровчі програми (спортивні секції, змагання);
 – розвиток інтелектуальних здібностей (конференції, олімпіади, турніри тощо);
 – сучасна матеріальна база.
 

У КОЛЕДЖІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Архітектура та містобудування

Архітектор – це творча, талановита особистість, що створює навколишній світ: вигадує і проектує будівлі, формує міський простір та земельну територію.

Плюси професії:
– реалізація творчого потенціалу в проектуванні будівель і споруд;
– проектуванні та оформленні інтер’єрів; декоруванні, макетуванні;
– елітність;
– високий заробіток;
– можливість втілення власних ідей.

Працевлаштування:
– державні організації (департамент містобудування, проектні інститути);
– відділи планування населених місць;
– приватні архітектурні фірми;
– реставраційні майстерні та фірми.

Посади:
– технік-архітектор;
– технік-архітектор відділу проектування підприємств державної та приватної форм власності.

Після закінчення навчання за спеціальністю "Архітектура та містобудування" ти будеш вміти:
– розробляти власні ідеї, реалізовувати їх в індивідуальних архітектурних проектах;
– виконувати креслення вручну та за допомогою комп’ютерних програм;
– розробляти дизайн виробів та інтер’єрів;
– створювати макети;
– розробляти проектну документацію;
– розраховувати трудомісткість та вартість розробленого проекту.

Будівництво та цивільна інженерія

Будівельник – це покликання, нескінченна творчість і пошук. Від багатьох професій, прекрасних і різних, професія будівельника відрізняється тим, що його праця втілюється в красу наших міст, зручність квартир, складне переплетення заводських конструкцій.

Плюси професії:
– високий попит на ринку праці;
– висока заробітна плата;
– можливість увіковічити свою працю.

Працевлаштування:
– проектні інститути та проектні фірми;
– будівельні корпорації та підприємства;
– організації, які займаються експлуатацією житлових, цивільних та промислових будівель.

Посади:
– технік-будівельник;
– технік-проектувальник;
– доглядач будівлі;
– майстер будівельної бригади;
– виконроб підприємств державної та приватної форм власності.

Після закінчення навчання за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія" ти будеш вміти:
– розробляти технологію та організацію будівельно-монтажних робіт;
– розробляти проектну документацію на цивільні, промислові та житлові будівлі;
– розраховувати кошториси на будівельні роботи;
– застосовувати прогресивні методи виконання теслярських, мулярських, малярних та штукатурних робіт;
– володіти основами менеджменту та управління будівельним виробництвом;
– використовувати комп’ютерну техніку в проектуванні та 3-D моделюванні об’єктів будівництва.

Інженерія програмного забезпечення

Програміст – людина, що створює програмне забезпечення для персональних комп’ютерів, сучасних гаджетів, комунікаторів, ігрових приставок, серверів та промислових комп’ютерів.

Плюси професії: 

– постійне професійне самовдосконалення;

– високий попит на ринку праці;

– висока заробітна плата;
– переважно творчий характер.

Працевлаштування:
– IT-компанії;
– технічний відділ банківських установ;
– відділи захисту інформації у силових структурах держави;
– державні та комерційні організації, які в своїй структурі мають ІТ-відділи.

Посади:
– технік-програміст;
– фахівець з інформаційних технологій;
– технік відділу програмування підприємств державної та приватної форм власності.

Після закінчення навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" ти будеш вміти:
– підбирати конфігурацію персонального комп’ютера для його оптимальної роботи;
– вибирати мову програмування для реалізації завдання, що відповідає сучасним технологіям програмування;
– розробляти алгоритми рішення різних класів завдань;
– налагоджувати розроблене програмне забезпечення;
– розробляти програмне забезпечення для найбільш популярних операційних систем;
– працювати з базами даних;
– володіти особливостями розробки web-додатків;
– використовувати особливості комп’ютерної графіки та web-дизайну;
– обробляти дані та розміщувати інформацію на web-вузлах;
– складати програмну документацію, розрахувати трудомісткість та вартість розробленого програмного забезпечення.

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехнік – це фахівець у галузі радіоелектронних та інформаційних систем, який займається конструюванням, виробництвом, ремонтом та обслуговуванням приладів.

Плюси професії:
– вміння розробляти, проектувати, експлуатувати та проводити сервісне обслуговування пристроїв і систем телебачення та вузлів радіозв’язку;
– здійснення схемо-технічного проектування побутових приладів з мікропроцесорним керуванням;
– розуміння процесів, які відбуваються в середині того або іншого апарату.

Працевлаштування:
– заводи, що виготовляють різну техніку (починаючи з побутової і закінчуючи військовою);
– науково-дослідницькі інститути;
– медичні установи;
– відео- і аудіосалони;
– теле- та радіоцентри;
– сервісні та обслуговуючі центри;
– автомайстерні;
– центри операторів зв’язку;
– салони охоронної сигналізації та відеоспостереження.

Посади:
– технік-конструктор;
– технік з експлуатації та ремонту устаткування.

Після закінчення навчання за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка" ти будеш вміти:
– моделювати та розробляти електричні схеми пристроїв;
– розробляти конструкторську документацію приладів;
– проводити діагностику несправностей та ремонт електронної апаратури;
– налагоджувати та обслуговувати обладнання радіозв’язку;
– програмувати та експлуатувати сучасні процесорні пристрої;
– працювати з комп’ютерними технологіями і САПР, використовувати сучасну комп’ютерну техніку в інженерній діяльності.

До послуг студентів:
– два навчальні корпуси,
– гуртожиток,
– студентське кафе,
– їдальня,
– стадіон,
– спортивні майданчики та тренажерний зал,
– сучасний читальний зал,
– покриття безпровідної мережі Wi-Fi з відкритим доступом.

Навчання відбувається як на бюджетній, так і на контрактній основі.
 
Терміни навчання:
– на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців;
– на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців;
– на базі кваліфікованого робітника - 2 роки 10 місяців

 

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ! 

Необхідний перелік документів для осіб, які подають документи в паперовій формі (КОПІЇ) 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

     документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

       військово-облікових документів;

  документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами прийому);

     документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

    копію документа, що посвідчує особу;

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами прийому);

   медичної довідки форми 086-о з карткою щеплень;

–  шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).


 

Копії документів без наявності оригіналів не приймаються! 


 

 

СТРОКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)

 

Прийом документів (початок)

Прийом документів (закінчення)

Вступні випробування, творчі конкурси

Рейтингові списки

Виконання вимог

Зарахування

Переведення на вакантні місця

29 червня

18.00 13 липня

14 – 24 липня

12.00

27 липня

12.00

29 липня

Не пізніше 18.00 31 липня (бюджет)

03 серпня (контракт)

Не пізніше

3 серпня

Додатковий прийом виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб

Прийом документів (початок)

Прийом документів (закінчення)

Вступні випробування, творчі конкурси

Рейтингові списки

Виконання вимог

Зарахування

 

02 серпня

о 18.00 год. 13 серпня

з 14 серпня по 20 серпня

не пізніше 12.00 години 23 серпня

до 12.00 год. 27 серпня

не пізніше 31 серпня

 

 

Строки вступної кампанії (повна загальна середня освіта,11 кл)

 

Денна форма навчання

 

Реєстрація електронних кабінетів

Реєстрація абітурієнтів для складання вступних іспитів на місця державного та регіонального замовлення

Прийом документів

Вступні випробування, творчі конкурси

Рейтингові списки

Виконання вимог

Зарахування

Переведення на вакантні місця

З 01 липня

з 07 червня по 30 червня

Для вступників, що вступають на основі співбесіди або вступних іспитів: з 14 липня до 18.00 год. 26 липня

Для вступників тільки за сертифікатами ЗНО - о 18.00 год. 02 серпня

На місця регіонального замовлення :

з 01 липня по 13 липня включно

 

За кошти фізичних або юридичних осіб: з 14 липня по 02 серпня

 

Співбесіди:

з 24 липня по 29 липня включно

На місця регіонального замовлення :

не пізніше 12.00 год. 05 серпня

На місця регіонального замовлення :

 

до 18.00 год. 06 серпня

 

на основі сертифікатів ЗНО та вступних іспитівта за кошти фізичних або юридичних осіб:

не пізніше 12.00 год. 05 серпня

 

За регіональниим замовленням за результатами співбесід :

не пізніше 12.00 год. 07 серпня

- за регіональним замовленням:

не пізніше 12.00 год. 14 серпня

 

- за кошти фізичних та юридичних осіб:

не пізніше 12.00 години 20 серпня

 

додаткове зарахування за кошти фізичних та юридичних осіб:

не пізніше 30 вересня

 

не пізніше 20 серпня

 

 

Строки вступної кампанії (повна загальна середня освіта,11 кл)

 

Заочна форма навчання

 

Реєстрація електронних кабінетів

Прийом документів

Вступні випробування, творчі конкурси

Рейтингові списки

Виконання вимог

Зарахування

1 сесія

розпочинається 01 липня

Вступ на основі вступних випробувань:

з 14 липня до 18.00 год. 26 липня

 

Вступ за сертифікатами ЗНО:з 14 липня до 18.00 год. 02 серпня

 

з 14 липня по 02 серпня

не пізніше 12.00 год. 05 серпня

до 12.00 год. 16 серпня

не пізніше 12.00 години 20 серпня

 

додаткове зарахування:

не пізніше 30 вересня

2 сесія

розпочинається 01 липня

Вступ на основі вступних випробувань:

09 серпня до 18.00 год. 20 серпня

 

Вступ за сертифікатами ЗНО:

з 14 липня до 12.00 год. 27 серпня

 

з 21 серпня по 25 серпня

не пізніше 12.00 год. 31 серпня

до 12.00 год. 07 вересня

не пізніше 12.00 години 11 вересня

 


 

БУДЬТЕ УВАЖНІ !

 

Вступ на спеціальності можливий за відсутності сертифіката ЗНО!

У такому разі, оцінювання проходить на основі результатів вступних іспитів 

Приймаються сертифікати 2018, 2019, 2020 та 2021 років, також їх можна комбінувати

 


 

Перелік спеціальностей (освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр), за яким здійснюватиметься набір у 2021 році, конкурсних предметів (вступних екзаменів), термінів навчання на денну  та заочну форму навчання

 


Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію


 

НАША АДРЕСА:

м. Чернівці

вул. Павла Каспрука, 2 (колишня Канівська, 46)

тел/факс (0372)56-70-47

тел. приймальної комісії (0372) 53-13-72

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 

Програма творчого конкурсу з малюнку

Програма з математики

Програма фахового випробування з дисципліни "Технології" РПЗ

Програма з навчальної дисципліни "Українська мова" БЗСО

Програма вступного іспиту з української мови ПЗСО

Програма співбесіди з навчальної дисципліни "Українська мова" БЗСО

Програма співбесіди з української мови ПЗСО

Програма фахового випробування "Технології" Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

Карта сайту