Абітурієнтам

 


 

 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ"

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ НА 2020-2021 Н.Р.

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ПРОВОДИТЬСЯ:

Випускники 11-х класів мають право складати вступні випробування в коледжі, або  подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та  літератури або математики, фізики, історії України, на власний розсуд.  

На спеціальність "Архітектура та містобудування" обов'язково проводиться творчий конкурс (Малюнок).

 

Пріоритети коледжу:
 – успішне навчання у коледжі надає можливість продовжити навчання у вищих навчальних закладах IIІ-IV рівня акредитації за скороченими термінами;
 – сучасні освітні технології;
 – програми фізичного розвитку, оздоровчі програми (спортивні секції, змагання);
 – розвиток інтелектуальних здібностей (конференції, олімпіади, турніри тощо);
 – сучасна матеріальна база.
 

У КОЛЕДЖІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ТАКИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

Архітектура та містобудування

Архітектор – це творча, талановита особистість, що створює навколишній світ: вигадує і проектує будівлі, формує міський простір та земельну територію.

Плюси професії:
– реалізація творчого потенціалу в проектуванні будівель і споруд;
– проектуванні та оформленні інтер’єрів; декоруванні, макетуванні;
– елітність;
– високий заробіток;
– можливість втілення власних ідей.

Працевлаштування:
– державні організації (департамент містобудування, проектні інститути);
– відділи планування населених місць;
– приватні архітектурні фірми;
– реставраційні майстерні та фірми.

Посади:
– технік-архітектор;
– технік-архітектор відділу проектування підприємств державної та приватної форм власності.

Після закінчення навчання за спеціальністю "Архітектура та містобудування" ти будеш вміти:
– розробляти власні ідеї, реалізовувати їх в індивідуальних архітектурних проектах;
– виконувати креслення вручну та за допомогою комп’ютерних програм;
– розробляти дизайн виробів та інтер’єрів;
– створювати макети;
– розробляти проектну документацію;
– розраховувати трудомісткість та вартість розробленого проекту.

Будівництво та цивільна інженерія

Будівельник – це покликання, нескінченна творчість і пошук. Від багатьох професій, прекрасних і різних, професія будівельника відрізняється тим, що його праця втілюється в красу наших міст, зручність квартир, складне переплетення заводських конструкцій.

Плюси професії:
– високий попит на ринку праці;
– висока заробітна плата;
– можливість увіковічити свою працю.

Працевлаштування:
– проектні інститути та проектні фірми;
– будівельні корпорації та підприємства;
– організації, які займаються експлуатацією житлових, цивільних та промислових будівель.

Посади:
– технік-будівельник;
– технік-проектувальник;
– доглядач будівлі;
– майстер будівельної бригади;
– виконроб підприємств державної та приватної форм власності.

Після закінчення навчання за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія" ти будеш вміти:
– розробляти технологію та організацію будівельно-монтажних робіт;
– розробляти проектну документацію на цивільні, промислові та житлові будівлі;
– розраховувати кошториси на будівельні роботи;
– застосовувати прогресивні методи виконання теслярських, мулярських, малярних та штукатурних робіт;
– володіти основами менеджменту та управління будівельним виробництвом;
– використовувати комп’ютерну техніку в проектуванні та 3-D моделюванні об’єктів будівництва.

Інженерія програмного забезпечення

Програміст – людина, що створює програмне забезпечення для персональних комп’ютерів, сучасних гаджетів, комунікаторів, ігрових приставок, серверів та промислових комп’ютерів.

Плюси професії: 

– постійне професійне самовдосконалення;

– високий попит на ринку праці;

– висока заробітна плата;
– переважно творчий характер.

Працевлаштування:
– IT-компанії;
– технічний відділ банківських установ;
– відділи захисту інформації у силових структурах держави;
– державні та комерційні організації, які в своїй структурі мають ІТ-відділи.

Посади:
– технік-програміст;
– фахівець з інформаційних технологій;
– технік відділу програмування підприємств державної та приватної форм власності.

Після закінчення навчання за спеціальністю "Інженерія програмного забезпечення" ти будеш вміти:
– підбирати конфігурацію персонального комп’ютера для його оптимальної роботи;
– вибирати мову програмування для реалізації завдання, що відповідає сучасним технологіям програмування;
– розробляти алгоритми рішення різних класів завдань;
– налагоджувати розроблене програмне забезпечення;
– розробляти програмне забезпечення для найбільш популярних операційних систем;
– працювати з базами даних;
– володіти особливостями розробки web-додатків;
– використовувати особливості комп’ютерної графіки та web-дизайну;
– обробляти дані та розміщувати інформацію на web-вузлах;
– складати програмну документацію, розрахувати трудомісткість та вартість розробленого програмного забезпечення.

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехнік – це фахівець у галузі радіоелектронних та інформаційних систем, який займається конструюванням, виробництвом, ремонтом та обслуговуванням приладів.

Плюси професії:
– вміння розробляти, проектувати, експлуатувати та проводити сервісне обслуговування пристроїв і систем телебачення та вузлів радіозв’язку;
– здійснення схемо-технічного проектування побутових приладів з мікропроцесорним керуванням;
– розуміння процесів, які відбуваються в середині того або іншого апарату.

Працевлаштування:
– заводи, що виготовляють різну техніку (починаючи з побутової і закінчуючи військовою);
– науково-дослідницькі інститути;
– медичні установи;
– відео- і аудіосалони;
– теле- та радіоцентри;
– сервісні та обслуговуючі центри;
– автомайстерні;
– центри операторів зв’язку;
– салони охоронної сигналізації та відеоспостереження.

Посади:
– технік-конструктор;
– технік з експлуатації та ремонту устаткування.

Після закінчення навчання за спеціальністю "Телекомунікації та радіотехніка" ти будеш вміти:
– моделювати та розробляти електричні схеми пристроїв;
– розробляти конструкторську документацію приладів;
– проводити діагностику несправностей та ремонт електронної апаратури;
– налагоджувати та обслуговувати обладнання радіозв’язку;
– програмувати та експлуатувати сучасні процесорні пристрої;
– працювати з комп’ютерними технологіями і САПР, використовувати сучасну комп’ютерну техніку в інженерній діяльності.

До послуг студентів:
– два навчальні корпуси,
– гуртожиток,
– студентське кафе,
– їдальня,
– стадіон,
– спортивні майданчики та тренажерний зал,
– сучасний читальний зал,
– покриття безпровідної мережі Wi-Fi з відкритим доступом.

Навчання відбувається як на бюджетній, так і на контрактній основі.
 
Терміни навчання:
– на базі 9 класів - 3 роки 10 місяців;
– на базі 11 класів - 2 роки 10 місяців;
– на базі кваліфікованого робітника - 2 роки 10 місяців

 

 

ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ! 

Необхідний перелік документів для осіб, які подають документи в паперовій формі (КОПІЇ) 

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

     документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

       військово-облікових документів;

  документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами прийому);

     документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена на відповідний документ про освіту та додаток до нього.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

    копію документа, що посвідчує особу;

  копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

  копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (у випадках, передбачених цими Правилами прийому);

   медичної довідки форми 086-о з карткою щеплень;

–  шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).


 

Копії документів без наявності оригіналів не приймаються! 


Правила прийому 


 

 

СТРОКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ БАЗОВОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (9 КЛАСІВ)

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі базової загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

30 червня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів та творчих конкурсів, або співбесіди

13 липня 2020 року о 18:00 год.

Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів

14 липня – 21 липня 2020 року

Строки проведення співбесід

14 липня – 21 липня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год.

23 липня 2020 року

Виконання вимог до зарахування

не пізніше 12:00 год.

27 липня 2020 року

Терміни зарахування вступників на місця регіонального замовлення

не пізніше 18:00 год.

29 липня 2020 року

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення

не пізніше 06 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників (за кошти фізичних та юридичних осіб)

не пізніше 31 липня 2020 року,

додаткове 31 серпня 2020 року

 

СТРОКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ (профільної) СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛАСІВ)

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освіти

повної загальної середньої

повної загальної середньої

Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01 липня 2020 року

01 липня –

30 серпня 2020 року

Початок прийому заяв та документів

13 липня 2020 року

30 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі вступних іспитів та творчих конкурсів, або співбесіди

22 липня 2020 року о 18:00 год.

23 серпня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифіката про ЗНО

01 серпня 2020 року о 18:00 год.

28 серпня 2020 року

Строки проведення вступних іспитів та творчих конкурсів

23 липня – 28 липня 2020 року

25 - 28 серпня 2020 року

Строки проведення співбесід

23 липня – 25 липня 2020 року

25 - 26 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год. 03 серпня 2020 року

не пізніше 12:00 год. 29 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування

не пізніше 12:00 год. 07 серпня 2020 року

не пізніше 18:00 год. 31 серпня 2020 року

Виконання вимог до зарахування за співбесідою

не пізніше 18:00 год. 04 серпня 2020 року

не пізніше 18:00 год. 27 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників на місця регіонального замовлення

не пізніше 12:00 год. 08 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників на місця регіонального замовлення за співбесідою

не пізніше 12:00 год. 05 серпня 2020 року

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення

20 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників (за кошти фізичних та юридичних осіб)

не пізніше 12:00 год.

17 серпня 2020 року

додаткове 30 вересня 2020 року

не пізніше 31 серпня 2020 року

 

СТРОКИ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ КВАЛІФІКОВАНОГО РОБІТНИКА, МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА, БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

I сесія

Початок прийому заяв та документів

30 червня 2020 року

30 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування

22 липня 2020 року

о 18:00 год.

23 серпня 2020 року

Строки проведення Коледж фахових випробувань

23 липня – 28 липня 2020 року

24 – 28 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год.

03 серпня 2020 року

не пізніше 12:00 год.

29 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників (за кошти фізичних та юридичних осіб)

не пізніше 17 серпня 2020 року

не пізніше 31 серпня 2020 року

II сесія

Початок прийому заяв та документів

30 липня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові випробування, що проводить коледж

23 серпня 2020 року

Строки проведення Коледж фахових випробувань

24 – 28 серпня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12:00 год.

29 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників (за кошти фізичних та юридичних осіб)

не пізніше 31 серпня 2020 року

 


 

БУДЬТЕ УВАЖНІ !

 

Вступ на спеціальності можливий за відсутності сертифіката ЗНО!

У такому разі, оцінювання проходить на основі результатів вступних іспитів 

Приймаються сертифікати 2017, 2018, 2019 та 2020 років, також їх можна комбінувати

Заяви подаються в електронній формі, крім визначених Правилами прийому випадків (співбесіда, іспит та/або квота-1, розбіжності в документах та інші)

 

 

 


 

Перелік спеціальностей (освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр), за яким здійснюватиметься набір у 2020 році, конкурсних предметів (вступних екзаменів), термінів навчання на денну  та заочну форму навчання

 


Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію


 

НАША АДРЕСА:

м. Чернівці

вул. Павла Каспрука, 2 (колишня Канівська, 46)

тел/факс (0372)56-70-47

тел. приймальної комісії (0372) 53-13-72

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 


 

Програма творчого конкурсу з малюнку

Програма з математики

Програма фахового випробування з дисципліни "Технології" РПЗ

Програма з навчальної дисципліни "Українська мова" БЗСО

Програма вступного іспиту з української мови ПЗСО

Програма співбесіди з навчальної дисципліни "Українська мова" БЗСО

Програма співбесіди з української мови ПЗСО

Програма фахового випробування "Технології" Будівництво

 

 

 

 

 

 

 

Карта сайту